Firmas menedžments

Šī Latvijas Biznesa koledžas piedāvātā studiju programma ļaus vadītājam (topošajam vadītājam) izvairīties no kļūdām ražošanas vadībā un pieņemt lēmumus, balstoties uz citu vadītāju pieredzi.

Menedžments – tā ir zinību sistēma par ražošanas vadību, kuras pamatā ir vairākas zinātnes nozares. Gan tiesību zinībās, gan psiholoģijā, gan ekonomikā un citās zinātnēs ir sadaļas, kas saistītas ar ražošanas vadību. Ir arī zinātnes, kas speciāli pēta noteiktas vadības funkcijas: plānošanu, uzskaiti, lēmumu pieņemšanu, informācijas apstrādi u.t.t., apkopojot praktisko pieredzi un izstrādājot aizvien pilnvērtīgākas formas un metodes ražošanas vadības efektivitātes paaugstināšanai. Sakarā ar to jo lielāku nozīmi iegūst lēmumu pieņemšanas modeļi un kvantitatīvās metodes. Pašreizējos apstākļos vairs nevar paļauties tikai uz intuīciju un optimismu. Mūsdienīgam vadītājam jāpārvalda noteikta zināšanu bāze, lai varētu pieņemt pamatotus lēmumus.

Latvijas Biznesa koledžas piedāvātā studiju programma sagatavo direktorus un vidējā līmeņa vadītājus

Ražošanas vadība jebkurā līmenī ir sarežģīts process. Organizējot firmas darbību ārējā vidē, vadītājam jābūt spējīgam pastāvīgi cīnīties par tirgus daļu, prognozēt klientu prasības, nodrošināt precīzu piegādes termiņu ievērošanu, laist apgrozībā aizvien augstākas kvalitātes preci, noteikt cenas, ņemot vērā konkurenci, un pēc iespējas labāk rūpēties par firmas reputāciju. Firmas iekšējā vidē  jācenšas paaugstināt darba ražīgumu, pilnveidojot plānošanu, efektīvāk organizējot darbu un ieviešot ražošanas procesu automatizāciju. Vienlaikus vadītājam ir jāņem vērā arodbiedrību prasības, jāsaglabā konkurētspējīga pozīcija tirgū, jānodrošina akcionāriem dividenžu saņemšanu tādā līmenī, lai nezaudētu to uzticību, un jāsaglabā firmas rīcībā pietiekošu nesadalītās peļņas apjomu tās tālākās izaugsmes nodrošināšanai. Atbilstoši firmas pamatmērķiem un uzdevumiem biznesa vadībai ir centrālā, visas pārējās apvienojošā funkcija- vadīt biznesu – tas nozīmē rast optimālo līdzsvaru starp tā daudzveidīgajām vajadzībām un mērķiem.

Pirms sākt studijas šajā Latvijas Biznesa koledžas piedāvātajā programmā, lūdzam apzināties, ka vadībzinības – tā ir sarežģīta zinātne, un programmas apguve prasīs no studenta ievērojamas pūles. Studiju process šajā programmā ir visai intensīvs, un tas paredz ne tikai lekcijas, seminārus un konsultācijas, bet arī visai nopietnu patstāvīgo darbu. Bez tam, pēdējā studiju semestrī tiks organizēta prakse uzņēmumā.

Ražošanas vadības principi lielākajā daļā ekonomiski aktīvo valstu ir vienoti, mainās tikai paša uzņēmuma darbības virziens un specifika. Tādēļ zināšanas, kas saņemtas šīs studiju programmas ietvaros, būs aktuālas neatkarīgi no tā, kurā valstī Jūs dzīvojat. Latvijas Biznesa koledžas diploms tiek atzīts visās pasaules valstīs un apliecina kvalitatīvas augstākās izglītības iegūšanu.

Latvijas Biznesa Koledžā studijas notiek gan latviešu, gan krievu valodā. Studiju programmas īstenošanas ilgums: 2 gadi pilna laika (klātiene) un 2,5 gadi nepilna laika (neklātiene) studijās.

„Menedžments” ir studiju virziens, kas tiek realizēts LBK studiju programmas „Uzņēmējdarbība” ietvaros, kas ir LR Izglītības un zinātnes ministrijas akreditēta programma. Absolvējot šo studiju programmu, studenti saņem starptautiski atzītu 1. līmeņa augstākās profesionālās izglītības diplomu ar norādi par specializāciju „Uzņēmumu vadības menedžeris”.

Latvijas Biznesa Koledža piedāvā 4 studiju formas:

  • Dienas nodaļa;
  • Vakara nodaļa;
  • Neklātiene;
  • Tālmācība.

Noderīga informācija: Pārnāc uz LBK | Studiju maksa | Studiju kredīts

Pieteikties studijām

Inga Pumpure par jaunumiem grāmatvedības jomā

Latvijas Biznesa koledžas, Grāmatvedības studiju virziena pasniedzējas Ingas Pumpures aktivitāšu lokā ietilpst arī valstij aktuālu un svarīgu likumu un grozījumu analīze...

Aprīļa fotokonkurss ar balvu!

Piedalies Aprīļa Fotokonkursā „Knipsē smieklus! ” un laimē dāvanu karti pie Tava ideālā fotogrāfa Māra Lazdāna!...

Fotomedības ar balvām!

Vai esi kādreiz klejojis pa Rīgu, apbrīnodams tās skaistumu? Tagad Tu to vari darīt, arī sacenšoties ar MUMS...

Vieslekcija “Tūrisma produkta veidošana”

Aicinām Tevi un Tavus kursabiedrus uz vieslekciju Latvijas Biznesa koledžā – 2014. gada 4. aprīlī, piektdien, plkst. 12.40...
Latvijas Biznesa koledžas pasākumi