2014./2015.st.g. rudens semestra uzņemšana pagarināta līdz 15. septembrim!

Latvijas biznesa koledžā pagarināta 2014./2015.st.g. rudens uzņemšana. Visi, kas nav paspējuši pieteikties studijām programmās „Grāmatvedība”, „Uzņēmējdarbība”, „Banku darbība”, „Loģistika” vai „Tiesību zinātnes”, var vēl pieteikties studijām līdz 15.septembrim.

Papildus informācija par studiju programmām
http://www.universitylbk.com/programmas/

Inga Pumpure par jaunumiem grāmatvedības jomā

Latvijas Biznesa koledžas, Grāmatvedības studiju virziena pasniedzējas Ingas Pumpures aktivitāšu lokā ietilpst arī valstij aktuālu un svarīgu likumu un grozījumu analīze...

Aprīļa fotokonkurss ar balvu!

Piedalies Aprīļa Fotokonkursā „Knipsē smieklus! ” un laimē dāvanu karti pie Tava ideālā fotogrāfa Māra Lazdāna!...

Fotomedības ar balvām!

Vai esi kādreiz klejojis pa Rīgu, apbrīnodams tās skaistumu? Tagad Tu to vari darīt, arī sacenšoties ar MUMS...

Vieslekcija “Tūrisma produkta veidošana”

Aicinām Tevi un Tavus kursabiedrus uz vieslekciju Latvijas Biznesa koledžā – 2014. gada 4. aprīlī, piektdien, plkst. 12.40...
Latvijas Biznesa koledžas pasākumi
Diplom-Preview-LV-Red

Starptautiski atzīts diploms

Koledžas absolventi saņem starptautiski atzītu augstākās izglītības diplomu. Iegūtā profesionālā izglītība ļauj koledžas absolventiem uzsākt darba gaitas vai turpināt studijas. Piedāvājam saviem studentiem konkursa kārtībā iegūt darbu uzņēmumos, kuriem ir sadarbības līgums ar koledžu.

2

Pārnāc uz LBK

Pēc pāriešanas no citām augstskolām Jums tiks ieskaitīti visi priekšmeti, kuri bija nokārtoti iepriekšējā mācību iestādē. Priekšmetus ieskaita, ja to apjoms kredītpunktos abās studiju programmās ir vienāds vai kredītpunktu skaits iepriekš apgūtajā attiecīgajā priekšmetā ir lielāks….

atverto-durvju-dienas

Atvērto durvju dienas

Ne visas Latvijas koledžas rīko „Atvērto durvju dienas” katru dienu. LBK dod unikālu iespēju katram interesentam viņam izdevīgā laikā apmeklēt koledžu un iegūt nepieciešamo informāciju par studiju nosacījumiem koledžā. Mēs cenšamies, lai informācijas ieguves process LBK būtu maksimāli ērts un noderīgs tieši Jums, pieteikšanās studijām – vienkārša un neprasa daudz laika.

ISIC_standard_lbk

ISIC

ISIC (International Student Identity Card) karte ir vienīgā starptautiski atzīta pilna un nepilna laika studenta identifikācijas karte, kuru katru gadu izmanto 4.5 miljoni studentu 120 pasaules valstīs…

DSC_0039

Studentu pašpārvalde

Studentu pašpārvalde ir vēlēta neatkarīga institūcija, kas pārstāv studentu intereses Latvijas Biznesa koledžā. Tas ir veids, kā studenti patstāvīgi un atbildīgi veic sabiedrisko darbu, risinot studentiem svarīgus jautājumus, kā arī veicina studentu sociālās aktivitātes un atbalsta viņu iniciatīvas…

Tālmācība

LBK tradicionāli piedāvā studēt dienas, vakara un neklātienes nodaļā. 2009. gada rudenī koledža ir ieviesusi jaunu studiju formu - studijas ar Interneta palīdzību. Šajā studiju formā var iegūt augstāko izglītību visās programmās. Augstskolas aktīvi izmanto IT, bet lektora darbības augstākā pilotāža ir mācīšana tālmācības formā. LBK studijas organizē tādā veidā, ka veiksmīgi studēt tālmācības formā var pat nepieredzējis datora lietotājs. Lekcija tiek nolasīta dienas nodaļas studentiem un tās videoversija ir pieejama tālmācības nodaļas studējošajiem, kā papildus studiju materiāls…